WAT NA HUAY |WAT WANG PONG
Baby 1 & Baby 2
  

                2 Sisters living all by themselves at Wat Na Huay