WAT NA HUAY |WAT WANG PONG
Neutering by Tessaban at Wat Huay Saleng Pan on 14 Sept. 2012